Stichting Gewoon Leven

Profiel van de steunkringsupporter

Doel van de steunkringsupporter

Als steunkringsupporter ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van een inclusieve steunkring voor mensen met een beperking, waarbij de wens om een zo gewoon mogelijk leven te leiden centraal staat. De focus ligt op het creëren van een participatieve omgeving waarin de stem van elke deelnemer gehoord wordt. En waarin de persoon met een beperking een Gewoon Leven kan leiden zoals hij/zij dat wenst en tot zijn/haar mogelijkheden behoort. Als werkwijze wordt het sociocratisch kringmodel als uitgangspunt genomen.

Je gaat werken voor de Stichting Gewoon Leven en vormt met een collega-steunkringsupporter en de directeur een hecht team. Je werkt bij deelnemers thuis, in hun eigen omgeving, in een ruime regio of vanuit huis, er is geen kantoor.

Voor deze functie wordt minimaal Hbo-niveau gevraagd met kennis en ruime ervaring in het begeleiden van (gezins-)systemen.

We werken op basis van ZZP- contracten. De functie wordt ingeschaald gelijkwaardig met (zie FWG gehandicaptenzorg-teamleider/zorgcoördinator FWG 40/45)

Taken en verantwoordelijkheden

Eerst en vooral het organiseren, faciliteren, versterken en/of bouwen van een steunkring rondom de cliënt gebaseerd op een individueel en persoonlijk plan waarbij een zo gewoon mogelijk leven voor de cliënt centraal staat.

Individuele ondersteuning

 • Bieden van individuele ondersteuning aan deelnemers bij het begrijpen en uiten van hun persoonlijke behoeften en wensen.
 • Bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van het individuele ondersteuningsplan op maat.
 • Toezien op de uitvoering van het ondersteuningsplan.
 • Onderzoeken, met de steunkring, waar meer kennis en kunde nodig is om doelen te bereiken.
 • Met steunkring en PGB team zoeken naar de wegen om doelen te bereiken.
 • Actief op zoek naar kansen die bij de persoon en diens plan passen.
 • Oren en ogen openhouden voor interessante contacten voor de deelnemer en de steunkring.

Faciliteren van Steunkringbijeenkomsten

Plannen en leiden van steunkringbijeenkomsten.
Het waarborgen van een veilige en inclusieve ruimte waarin elke deelnemer vrijuit kan spreken.

Implementatie van het Sociocratisch Kringmodel

 • De steunkringsupporter speelt een cruciale rol bij het waarborgen van gelijkwaardige participatie van alle deelnemers binnen de steunkring, waarbij besluitvorming en werkwijze volgens het sociocratisch kringmodel als leidraad dient.
 • Zorgdragen voor een heldere uitleg van het sociocratisch kringmodel aan alle deelnemers en ervoor zorgen dat iedereen bekend is met de principes van gelijkwaardigheid en consentbesluitvorming.
 • Vanuit sociocratische visie meewerken aan de opbouw van stichting Gewoon Leven: algemene thema’s ophalen, kringen rond die thema’s organiseren, mensen verbinden waar dit meerwaarde op kan leveren.

Ondersteuning van Communicatie

 • Faciliteren van open en constructieve communicatie binnen de steunkring, waarbij alle deelnemers worden aangemoedigd om hun gedachten en gevoelens te delen.
 • Het oplossen van eventuele communicatieproblemen en het bijdragen aan het opbouwen van onderling vertrouwen.

Evalueren en Bijsturen

 • Het regelmatig evalueren van de effectiviteit van de steunkring op basis van een kwaliteitskader en waar nodig aanpassingen voorstellen.
 • Het bijhouden van verslagen en feedback verzamelen om continue verbetering te bevorderen.
 • Verzorgen van een periodieke kwaliteitsrapportage voor intern gebruik en externe verantwoording
 • Deelnemen en bijdragen aan de beleidskring en eventueel andere kringen van de stichting Gewoon Leven.

Kwalificaties en competenties

 • Empathie, geduld en het vermogen om een vertrouwensvolle relatie op te bouwen.
 • Sterke communicatieve vaardigheden en conflictbemiddelingsvaardigheden.
 • Organisatorische vaardigheden en het vermogen om deelnemers ongeacht hun beperking te betrekken bij het besluitvormingsproces.
 • Kennis en ervaring met het werken met familie- en netwerksystemen.
 • Kennis en bij voorkeur ervaring van manieren van werken als bijv. persoonlijke toekomstplanning, circles of support, Sociale Rolversterking, kwartiermaken, enz.

Visie en houding

 • Geloof dat elk mens wat te bieden heeft, van waarde is, ongeacht diens beperking.
 • Bereidheid om te verdiepen en opgeleid te worden in de werkwijze volgens het sociocratisch kringmodel.
 • Mogelijkheid voor elk mens een plek te zien in de samenleving
 • Positief en optimistisch
 • Jezelf en je eigen ideeën presenteren, maar ook opzij kunnen zetten
Stichting Gewoon Leven
KvK nummer 93797133
Rabobank NL33RABO0197802346