Stichting Gewoon Leven

Wij helpen mensen met een zorgvraag
aan regie over hun eigen leven

illustratie steunkring

Mensen met een beperking en hun ouders weten meestal heel goed hoe ze hun zorg willen inrichten. Alleen lopen ze vaak tegen muren aan als ze dit willen organiseren.

Regels zijn complex. Het aanbod van instellingen sluit vaak onvoldoende aan bij de wensen en behoeften. Organisaties handelen vooral uit eigenbelang en bewegen weinig mee. Cliënten en ouders worden niet serieus genomen en hebben weinig te zeggen over het zorgproces.

Veel ouders raken overbelast door de zorg. Er lijkt geen zicht op verbeteringen. Ondertussen raken ze de grenzen van hun kennis, kunde en uithoudingsvermogen.

Gewoon leven kan wél!

Wij vormen steunkringen rond cliënten en hun ouders. Een kring van betrokken mensen die meedenken vanuit de wensen en de behoeften van het individu. Hoe kunnen we mogelijk maken wat jij nodig hebt?

De steunkring legt samen met jou contacten naar het gewone leven zoals de sportclub, de bibliotheek, school en werk.

Samen stellen we maatwerkzorg samen, zorg waarbij

  • je zelf baas bent in je leven
  • je zelf je persoonsgebonden budget beheert
  • en je lekker op je eigen plek woont

Hierbij ontlasten we ouders van zorgtaken en bedenken we oplossingen voor de lange termijn.

Dit steunnetwerk is toekomstbestendig. Het blijft ook in stand als de ouders of verwanten van het eerste uur wegvallen. Het is ondersteuning voor het leven.

Zonder bureaucratie

Wij hebben een platte organisatie waar iedereen even belangrijk is. We hebben geen kantoren en nauwelijks regels, richtlijnen, procedures en protocollen. Bij besluiten wordt er rekening gehouden met alle belanghebbenden.

De steunkringen bestaan uit betrokkenen die informele en formele zorg leveren. Het zijn mensen die elkaar kennen en steunen. Die graag kennis delen en een kritische open houding naar elkaar hebben.

De steunkring supporter

Iedere steunkring heeft een steunkring supporter. Deze heeft een spilfunctie bij meerdere steunkringen.

De steunkring supporter heeft contact met alle mensen en instanties die voor de zorgvrager van belang zijn. De supporter houdt overzicht en bewaakt de voortgang.

Steunkringsupporters overleggen met elkaar zodat kennis en contacten door meerdere steunkringen kunnen worden gedeeld.

Lees meer over de steunkringsupporter
Stichting Gewoon Leven
KvK nummer 93797133
Rabobank NL33RABO0197802346